20th anniversary edition of the MOSTYN

deadline 24th February 2017

Rydym yn falch o gyhoeddi'r alwad am geisiadau ar gyfer arddangosfa celf gyfoes MOSTYN Agored 20, i'w ddangos o Gorffennaf 2017.
Dyddiad cau am Gofrestru: 24ain Chwefror 2017
Ewch i www.mostyn.org/cy/mostynagored i manylion yn llawn, ac i lawrlwytho'r ffurflen gofrestu.
Gofalwch os gwelwch yn dda eich bod yn darllen y Termau a’r Amodau yn ofalus cyn cofrestru.

We are delighted to announce the call for submissions for the 20th anniversary edition of the MOSTYN Open contemporary art exhibition, to be shown from July 2017.
Deadline for Registration: 24th February 2017
Visit www.mostyn.org/mostynopen for full details, and to download the registration form.
Please ensure you read the Terms & Conditions fully before registering.

Gwobr £10,000 Prize
Gwobr y Gynulleidfa / Audience Award: £1,000

Detholwyr / Selectors:
• Lydia Yee Prif Guradur / Chief Curator, Whitechapel Gallery, London
• Chus Martínez Curadur a Phennaeth / Curator and Head of the Institute of Art, FHNW Academy of Arts and Design, Basel
• Alfredo Cramerotti Cyfarwyddwr / Director, MOSTYN
• Adam Carr Curadur y Rhaglen Celf Weledol / Visual Arts Programme Curator, MOSTYN
• Gynulleidfa fydd yn ymweld â’r arddangosfa, ar gyfer 'Gwobr y Gynulleidfa'
And of course, the visiting public for the 'Audience Award'.

--

Karolina Bayley Hughes
Cydlynydd MOSTYN Agored 20/ MOSTYN Open 20 Coordinator

M O S T Y N | Cymru | Wales
12 Vaughan St | Llandudno | LL30 1AB | UK
t: +44 (0)1492 879201
www.mostyn.org
facebook / instagram / twitter

Current Exhibitions / Arddangosfeydd Presennol
Ian Mitchell - Linescapes
04/02/2017 - 28/05/2017

Shop Showcase Siop
In Bloom / Yn ei Blodau
04/02/2017 - 28/05/2017

In the Window / Yn y Ffenestr
Louise Gardiner: Cosmic Bloom
17/01/17 - 24/04/17

Forthcoming Exhibitions / Arddangosfeydd i Ddod
Wagstaff's
18/02/2017 - 25/06/2017

MOSTYN Agored / Open 20
8/07/2017 - 5/11/2017